Виїзд неповнолітніх громадян України за межі території України здійснюється за одним із таких документів:
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий дітям- громадянам України згідно з Правилами оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового  затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.04 № 380
Проїзний документ дитини
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон одного з батьків, у який, відповідно до Правил, записано дитину, яка прямує у його супроводі через державний кордон.
[/color]Свідоцтво про народження (діти віком до 16 років):[/color]
- для поїздок до Російської Федерації
- для поїздок жителів адміністративних прикордонних районів до Республіки Молдова та Республіки Білорусь – через місцеві пункти пропуску в межах адміністративного прикордонного району проживання.

Крім того, виїзд за межі території України громадянами України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється лише за згодою обох батьків та в їх супроводі або в супроводі осіб, які уповноважених ними. Така згода оформлюється нотаріально у формі заяви на ім’я тієї особи, яка супроводжуватиме їхню дитину (дітей) у закордонній поїздці.

Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, у супроводі одного з батьків або у супроводі осіб, які уповноважені одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків не перебуває у пункті пропуску через державний кордон;

2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:

коли другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджує запис про батька у свідоцтві про народження дитини, і він відсутній у пункті пропуску;

коли у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким прямує громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік в дипломатичному представництві України за кордоном;

3) у разі пред'явлення оригіналів документів або їх нотаріально посвідчених копій:

- свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

- рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

- довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, у супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою годою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

Порядок виїзду за кордон дітей громадян України визначено законодавчими та нормативними актами, основними з яких є :

— Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” (від 21 січня 1994 року №3857-ХП);
— Постанова КМУ від 27 січня 1995 року №57 “Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України”;
— Постанова КМУ від 23 квітня 2003 року №569 “Про затвердження Порядку повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України”;
— Постанова КМУ від 26 вересня 2002 року №1432 “Про затвердження Порядку повернення дітей-іноземців до місць їх постійного проживання”;
— Угода про співробітництво міністерств внутрішніх справ у питаннях повернення неповнолітніх у держави їх мешкання (Волгоград, 24 вересня 1993 року);
— Правила оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджені постановою КМУ від 31 березня 1995 року №231 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 24.03.2004р. №380);
— Постанова КМУ від 12 грудня 2005 року №1251 “Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення”.

ну, и на всякий случай...

Порядок пропуску через державний кордон організованих груп дітей визначений “Порядком організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року №1251. Дія цього Порядку не поширюється на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення з батьками (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями), у туристичну подорож та з іншою метою (участь у міжнародних заходах, освітніх, культурних, спортивних програмах тощо).
Цим Порядком, зокрема, визначається пакет документів, який оформляється на групу (2 і більше дитини) дітей, віком від 6 до 18 років, що слідують за кордон на відпочинок та оздоровлення:

— наявність у кожної дитини проїзного документа, що видається в установленому порядку органом внутрішніх справ за місцем проживання дитини;
— нотаріально завірена згода обох батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) дитини на її виїзд за кордон;
— список групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження, домашня адреса, телефон батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів), навчальний заклад, у якому дитина навчається (утримується), номер проїзного документа дитини;
— дозвіл на виїзд організованої групи дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.

Якщо до складу групи входять діти з різних регіонів України, погодження списків та надання дозволу здійснює Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту.
Список складається українською мовою. Прізвища та імена дітей також зазначаються латинськими літерами. Підпис керівника скріплюється печаткою.

Під час перетинання державного кордону в пунктах пропуску службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у дітей та супроводжуючих осіб документів на право виїзду з України або в’їзду в Україну проставляє на списку штампи з відмітками “Виїзд” або “В’їзд”, а також “Державний кордон перетнули” та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали або повернулися, у тому числі супроводжуючих.

У разі, коли дитина з групою не повернулася в Україну, організатор поїздки протягом доби повідомляє про місце перебування дитини орган, який видав дозвіл на виїзд групи дітей за кордон, та закордонну дипломатичну установу України на території держави, де перебували діти, про причини неповернення чи зміну строку повернення дитини з узгодженням дати та умов її повернення в Україну.

ЗА ГРАНИЦУ - С ДОКУМЕНТОМ
И за границу, и по Украине дети до 14 лет могут ездить только в сопровождении взрослых: родителей, опекунов или руководителя группы. Путешествующему по Украине ребенку не обязательно иметь при себе документы, но при выезде за рубеж без документа, подтверждающего личность (паспорта), его не выпустят.Статьей 313 Гражданского Кодекса Украины определено, что выезд граждан Украины, которым не исполнилось 16 лет, возможен только по согласию родителей (усыновителей), попечителей и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими. В то же время физическое лицо, которое достигло шестнадцати лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины. Для поездок в Россию детям проездной документ не требуется, достаточно предъявить свидетельство о рождении.

ВПИСАТЬ В ПАСПОРТ
Постановлением КМУ от 31 марта в 1995 г. № 231 (с изменениями, внесенными постановлением КМУ от 24.03.04 № 380) определено, что граждане Украины могут обращаться в паспортную службу с заявлениями о внесении в их загранпаспорта сведений о детях, которые выезжают вместе с ними. На детей в возрасте от 5 до 18 лет подаются фотографии (на матовой бумаге), которые вклеиваются в паспортах и скрепляются печатью. Обязательно подаются свидетельство о рождении ребенка и ксерокопия, которая удостоверяется работником паспортной службы. Если ребенку еще нет пяти лет, достаточно вписать его в загранпаспорта одного из родителей на страничку «Особые отметки», без фотографии. Снимки детей старше пяти лет надо вклеивать в загранпаспорт обязательно.

ОФОРМИТЬ ПРОЕЗДНОЙ

Выдается детский паспорт родителям ребенка, достигшего пяти лет, органом внутренних дел по постоянному месту жительства. Проездной документ, или так называемый паспорт ребенка, представляет собой небольшую книжицу голубого цвета. Для его оформления необходимо нотариально заверенное заявление обоих родителей; на детей в возрасте до 16 лет в паспортную службу подается свидетельство о рождении; от 16 - еще и паспорт гражданина Украины и идентификационный код ребенка (если есть) или одного из родителей. Также необходимо предоставить 4 фотографии установленного образца и паспорт одного из родителей. Проездной документ оформляется на три года или к достижению ребенком 18-летнего возраста.

С ОДНИМ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ
В случае, когда ребенка сопровождает только отец или мать, либо они в разводе, на границе потребуется оригинал нотариально заверенной доверенности от другого родителя о том, что он не против выезда ребенка за рубеж. Если ребенок едет с бабушкой, то такая доверенность нужна от обоих родителей. Согласие может быть оформлено на одну конкретную поездку или на определенный срок, в течение которого ребенок может совершить несколько поездок. Такого согласия не требуется при фактическом отсутствии второго родителя, которое должно быть подтверждено соответствующими документами: материнской книжкой (ранее она называлась книжка матери-одиночки), свидетельством о смерти, документом о лишении родительских прав, заявлением второго родителя об отказе от ребенка, документом из суда, свидетельствующим, что местонахождение второго родителя определить невозможно, и т.п. При этом свидетельство о разводе в число указанных документов не входит. В случае, если один из родителей отказыва ется дать разрешение на выезд ребенка, эта проблема решается в судебном порядке.

В СОПРОВОЖДЕНИИ ВЗРОСЛЫХ
Если несовершеннолетний ребенок отправляется в путешествие без родителей (к примеру, на оздоровление или в составе тургруппы), то он должен при себе иметь кроме собственного загранпаспорта письменное нотариально заверенное согласие обоих родителей на его выезд в сопровождении конкретного лица, с указанием периода, в который должна состояться поездка, маршрута и цели поездки. В случаях, если несовершеннолетний гражданин планирует выезд за рубеж на срок свыше 3-х месяцев, это согласие должно быть заверено органами опеки или попечительства. Работники пограничной службы для подтверждения законности выезда могут попросить предъявить и дополнительные документы

Управление по делам гражданства, иммиграции та регистрации физических лиц

Адрес: 01030 Киев, бул. Шевченко Тараса, 34

Телефон: (044) 234-85-02

ОВИР г. Киева Голосеевского района

Адрес: 03039 Киев, ул. Голосеевская, 15

Телефон: (044) 525-17-97

ОВИР г. Киева Днепровского района

Адрес: 02094 Киев, ул. Лебедева Николая, 15

Телефоны: (044) 552-13-30, 567-63-08

ОВИР г. Киева Дарницкого района

Адрес: 02121 Киев, пр. Бажана Николая, 3а

Телефон: (044) 560-98-40

ОВИР г. Киева Деснянского района

Адрес: 02222 Киев, ул. Драйзера Теодора, 22

Телефон: (044) 546-86-13

ОВИР г. Киева Оболонского района

Адрес: 04074 Киев, ул. Автозаводская, 25а

Телефон: (044) 430-48-08

ОВИР г. Киева Оболонского района

Адрес: 04074 Киев, ул. Автозаводская, 25а

Телефон: (044) 430-48-08

ОВИР г. Киева Печерского района

Адрес: 01010 Киев, ул. Суворова, 14/12

Телефоны: (044) 280-33-34, 280-01-10

ОВИР г. Киева Подольского района

Адрес: 04071 Киев, ул. Межигирская, 30

Телефон: (044) 425-40-67\

ОВИР г. Киева Святошинского района

Адрес: 03148 Киев, ул. Гната Юры, 9

Телефон: (044) 403-08-76

ОВИР г. Киева Соломенского района

Адрес: 03148 Киев, ул. Ереванская, 25

Телефон: (044) 242-54-51

ОВИР г. Киева Шевченковского района

Адрес: 04050 Киев, ул. Пугачева, 17

Телефон: (044) 483-72-48

Посольства и консульства. В алфавитном порядке:

Посольство Австрии в Украине
Адрес: г. Киев, ул. Ивана Франка, 33

Веб-сайт: http://www.austria.com.ua

E-mail: kiew-ob@bmaa.gv.at

Телефоны: (044) 244-3943, 244-3942

Информация: Консульский отдел: 9.30-12.00 (понедельник - пятница)

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Михаель Миисс

Посольство Азербайджана

Адрес: г.Киев, ул. Глибочицкая, 24

Веб-сайт: http://www.kazembassy.com.ua

E-mail: post@kazakh.kiev.ua

Телефоны: (044) 489-18-58; 483-11-98

Информация: Чрезвычайный и Полномочный Посол
Жумабаев Амангельды ЖумабаевичПосольство Алжира в Украине

Адрес: г.Киев, ул. Хмельницкого, 64

E-mail: ambkv@ksv.net.ua

Телефоны: (044) 216-7079, 246-8492, 216-7008

Информация: Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Мокадем Бафдаль


Посольство Аргентины

Адрес: г.Киев, ул. Ивана Франко, 36

Веб-сайт: http://www.argamb.ukrpack.net

E-mail: eucra@mrecic.gov.ar

Телефоны: (044) 238-6922, 490-2516, 490-2517

Информация: Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Мигель Анхель Кунео

Посольство Армении
Адрес: г.Киев, ул. Владимирская, 45

Веб-сайт: http://www.armembassy.com.ua

E-mail: despanut@visti.com

Телефоны: (044) 234-9005, 235-1004

Информация: Консульский отдел: г.Киев, ул.Артема, 51/50

Тел.: (044) 216-4996

Часы работы: 9.00-12.30 (понедельник - пятница)

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Армен Авакович Хачатрян

Посольство Беларуси
Адрес: г.Киев, ул. М.Коцюбинского, 3

Веб-сайт: http://www.belembassy.org.ua

E-mail: inbox@belembassy.org.ua

Телефоны: 044) 537-5200, 537-5203, 537-5213

Информация: Чрезвычайный и Полномочный Посол
Величко Валентин Владимирович

Посольство Бельгии
Адрес: г. Киев, ул. Леонтовича, 4

E-mail: ambkiev@gu.org

Телефоны: (044) 238-2600, 238-2601, 238-2602

Информация: Консульский отдел: 9.00-12.00 (понедельник-четверг)

Чрезвычайный и Полномочный Посол Господин Пьeр Коло

Посольство Болгарии
Адрес: г.Киев, ул. Госпитальная, 1

E-mail: embbul@carrier.kiev.ua

Телефоны: (044) 235-5296, 246-7237, 246-7672

Информация: Консульский отдел
Тел.: (044) 235-5296, 246-7237, 246-7672

Часы работы: 9.30-12.00 (понедельник, среда, пятница), 14.30-16.30 (вторник, четверг)

Чрезвычайный и Полномочный Посол Господин Ангел Ганев

Посольство Бразилии
Адрес: г.Киев, ул. Суворова 14/12, 2 этаж

E-mail: kivbrem@public.ua.net

Телефоны: (044) 280-6301, 280-9568

Информация: Чрезвычайный и Полномочный Посол Господин Ренато Луиз Родригес Маркес

Посольство Ватикана
Адрес: г.Киев, ул. Тургеневская, 40

E-mail: nuntius@visti.com

Телефоны: (044) 246-9557, 246-9558

Информация: Апостольский Нунций
Архиепископ Иван Юркович

Посольство Великобритании
Адрес: г.Киев, ул. Десятинная, 9

Веб-сайт: http://www.britemb-ukraine.net

E-mail: ukembinf@sovam.com

Телефоны: 044) 490-3660, 490-3662

Информация: Консульский отдел
г.Киев, ул. Глибочицкая, 4
Тел.: (044) 494-3400
Факс: (044) 494-3418

Часы работы: 9.00-13.00 и 14.00-17.30 (понедельник-четверг), 9.00-13.00 и 14.00-16.00 (пятница)

Чрезвычайный и Полномочный Посол в Украине
Господин Роберт Эдвард Бринкли

Посольство Вьтнама
Адрес: г.Киев, ул. Лeскова, 5

E-mail: dsq@dsqvn.kiev.ua

Телефоны: (044) 254-4589

Информация: Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Ву Зионг Хуан

Посольстов Германии
Адрес: г.Киев, ул. Б. Хмельницкого, 25

Веб-сайт: http://www.german-embassy.kiev.ua

E-mail: kanzlei@german-embassy.kiev.ua

Телефоны: (044) 247-68-00, 247-68-18

Информация: Консульский отдел
Тел.: (044) 247-6827
Факс: (044) 247-6821
E-mail: rk@german-embassy.kiev.ua

Часы работы: 8.00-12.00 (понедельник - сетверг), 8.00-11.00 (пятница)

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Дитмар Штюдеманн

Посольство Голландии
Адрес: г. Киев, пл. Контрактовая, 7

Веб-сайт: http://kie@minbuza.nl

E-mail:

Телефоны: (044) 490-8200, 490-8209, 490-8264

Информация: Консульский отдел: 9.00-13.00

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Госпожа Моник Патрисия Антуанетта Франк

Посольство Греции
Адрес: г.Киев, ул. Панфиловцев, 10

Веб-сайт: http://greece.kiev.ua

E-mail: greece@kiev.relc.com

Телефоны: (044) 254-5471, 254-5472, 254-5473

Информация: Консульский отдел
Тел.: (044) 229-1853
Часы работы: 9.00-17.00 (понедельник - пятница)

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Панайотис Гумас

Посольство Грузии
Адрес: г.Киев, ул. Мельникова, 83д, 4 секция

Веб-сайт: http://www.georgia.org.ua

E-mail: gruzll@i.kiev.ua

Телефоны: (044) 451-4353, 451-4356

Информация: Консульский отдел
Тел.: (044) 451-4357

Часы работы: 10.00-12.00, 15.00-17.00 (понедельник - четверг), 10.00-12.00 (пятница)

Чрезвычайный и Полномочный Посол Господин Григол Шалвович Катамадзе

Посольство Египта
Адрес: г.Киев, ул. Обсерваторная, 19

E-mail: boustan@egypt-emb.kiev.ua

Телефоны: (044) 212-1327, 216-6530, 216-9428

Информация: Чрезвычайный и Полномочный Посол в Украине
Госпожа Мона Али Хашаба

Посольство Израиля
Адрес: г.Киев, бул. Л.Украинки, 34

Веб-сайт: http://kiev.mfa.gov.il

E-mail: embisr@carrier.kiev.ua

Телефоны: (044) 230-6979, 284-9735, 284-9744

Информация: Консульский отдел: 8.00-17.30 (понедельник - четверг)

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Госпожа Наоми Бен-Ами

Посольство Индии
Адрес: г.Киев, ул. Терехина, 4

Веб-сайт: http://www.indianembassy.org.ua

E-mail: india@public.ua.net

Телефоны: (044) 468-6219, 468-6661, 468-7032

Информация: Консульский отдел: 9.30-11.30 (понедельник, среда, пятница)

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Шехкхолен Кипген

Посольство Индонезии
Адрес: г. Киев, ул. Нагорная, 27б

Веб-сайт: http://www.kbri.kiev.ua

E-mail: kbri@indo.ru.kiev.ua

Телефоны: (044) 206-5446, 206-5447, 206-5448, 211-7633

Информация: Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Альбертус Эмануэл Александр Латуриув

Консульство Ирландии

Адрес: г.Борисполь, ДМA "Борисполь"

Телефоны: (044) 295-6763

Информация: Канцелярия:
г. Киев, ул. Владимирская 21/20
Тел.: (044) 229-2159

Почетный Консул в Украине
Господин Владимир Александрович Сай


Посольство Испании

Адрес: г.Киев, ул. Дегтяревская, 38/44, 7-й этаж

Телефоны: (044) 213-0481, 213-1858, 238-2630, 238-2646

Информация: Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Луис Гомес де Аранда и Вийен

Посольство Италии
Адрес: г.Киев, ул. Ярославов Вал, 32б

Веб-сайт: http://sedi.esteri.it/kiev

E-mail: ambital.kiev@ute.net.ua

Телефоны: (044) 464-0540, 464-0541

Посольство Казахстана
Адрес: г.Киев, ул. Мельникова, 26

E-mail: admin@kazemb.kiev.ua

Телефоны: (044) 213-11-98

Информация: Консульский отдел:
9.00-12.00 (понедельник, вторник, четверг, пятница)

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Жумабаев Амангельди

Посольство Канады
Адрес: г.Киев, ул. Ярославов Вал, 31

Веб-сайт: http://www.dfait-maeci.gc.ca/canada-europa/ukraine

E-mail: kyiv@dfait-maeci.gc.ca

Телефоны: 044) 464-1144, 464-1130

Информация: Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Эндрю Робинсон

Консульство Кипра
Адрес: г.Киев, ул. Дмитриевская, 18/24

E-mail: conscyp@carrier.kiev.ua

Телефоны: (044) 486-36-05, 246-9884, 244-7393

Информация: Почетный консул
Господин Гетьманенко Юрий Иванович

Посольство Китая
Адрес: г.Киев, ул. Грушевского, 32

E-mail: cxjl@ukrpack.net

Телефоны: (044) 253-7371

Информация: Консульский отдел
Тел.: (044) 293-4114

Часы работы: 9.30-12.30 (вторник, четверг)

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Яо Пейшен

Посольство Кубы
Адрес: г.Киев, пер. Бехтеревский, 5

E-mail: embacuba@naverex.kiev.ua

Телефоны: (044) 216-5743, 216-3229, 216-1907

Информация: Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Хулио Гармендия Пенья

Посольсвто Кувейта
Адрес: г.Киев, ул. Кудрявская, 13-19

Телефоны: (044) 238-2732, 238-2733, 238-2746

Информация: Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Хафиз Мухаммед Аль-Аджми

Посольство Латвии
Адрес: г.Киев, ул. Январского Восстания, 6б

E-mail: embassy.ukraine@mfa.gov.lv

Телефоны: (044) 490-7030, 573-9703

Информация: Консульский отдел
Тел.: (044) 490-7037
Факс: (044) 280-8736
Часы работы: 9.00-13.00
(понедельник, вторник, четверг, пятница)

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Андрис Вилцанс

Посольство Литвы
Адрес: г.Киев, ул. Бусловская, 21

E-mail:

Телефоны: (044) 254-0920, 254-0928

Информация: Консульский отдел
Тел./факс: (044) 254-0936
Часы работы: 10.00-13.00, 15.00-17.00 (пн - чт), 10.00-13.00 (пт)

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Викторас Баублис

Посольство Люксембурга
Адрес: г. Киев, ул. Большая Васильковская, 9/2, оф.31

E-mail: gmlkiv@ukrack.net

Телефоны: (044) 490-6929, 244-3623

Информация: Почетный консул
Господин Новиков Николай Михайлович

Посольство Македонии
Адрес: г.Киев, ул. Ивана Федорова, 12

E-mail: embmac@carrier.kiev.ua

Телефоны: (044) 238-6616, 238-6617

Информация: Чрезвычайный и Полномочный Посол
Доктор Мартин Гулески

КПосольство Марокко
Адрес: г.Киев, ул. Ивана Федорова, 12

Телефоны: (044) 220-8263

Информация: Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Мохамед Азхар

Консульство Марокко
Адрес: г.Киев, ул. Жилянская, 7в

Телефоны: (044) 227-8214, 227-2380

Информация: Почетный консул
Господин Безпалый Владимир Алексеевич

Посольство Молдовы
Адрес: г.Киев, ул. Январьского восстания, 6

Телефоны: (044) 280-7721, 280-7722

Информация: Консульский отдел:
10.00-12.30, 15.00-17.00 (понедельник - пятница)

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Николае Черномаз

Посольство Монголии
Адрес: г.Киев, ул. Желябова, 4/8, ком.613

E-mail: consulmo@gu.kiev.ua

Телефоны: (044) 441-0985

Информация: Консульский Агент
Господин Хорлоо Болдхояг

Посольство Норвегии
Адрес: г.Киев, ул. Стрелецкая, 15

E-mail: emb.kyiv@mfa.no

Телефоны: (044) 234-0066, 235-0011, 235-7176, 234-6377

Информация: Консульский отдел:
10.00-12.00 (понедельник - пятница)

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Йостейн Бернхардсен

Посольство Швейцарии
Адрес: г.Киев, ул. И.Федорова, 12, 2-й этаж

E-mail: ambach@carrier.kiev.ua

Телефоны: (044) 289-5473, 289-5386, 289-5375

Информация: Визовый отдел
Тел.: (044) 289-5375
Часы роботы: 9.00-10.30(понедельник - четверг)

Чрезвычайный и Полномочный Посол в Украине
Господин Жан-Франсуа Каммер

Посольство Швеции
Адрес: г.Киев, ул. Ивана Франко, 34/33

E-mail: ambassaden.kiev@foreign.ministry.se

Телефоны: 044) 462-0580, 462-0582, 462-0584

Информация: Консульский отдел: 9.30-12.30
(вторник, четверг, пятница)

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Оке Петерсон

Посольство Эстонии
Адрес: г.Киев, ул. Ивана Франко, 34/33

E-mail: ambassaden.kiev@foreign.ministry.se

Телефоны: 044) 462-0580, 462-0582, 462-0584

Информация: Консульский отдел: 9.30-12.30
(вторник, четверг, пятница)

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Оке Петерсон

Посольство ЮАР
Адрес: г.Киев, ул. Большая Васильковская, 9/2

Веб-сайт: http://saemb@utel.net.ua

E-mail:

Телефоны: (044) 227-7172, 227-5441, 227-3622, 227-3789

Информация: Чрезвыайный и Полномочный Посол
Господин Ашраф Сентсо

Посольство Японии
Адрес: г.Киев, пер. Музейный, 4

E-mail: jpembua@sovamua.com

Телефоны: (044) 49055-00, 462-0019, 462-0020, 462-0137

Информация: Консульский отдел
Тел.: (044) 490-55-01
Часы работы: 10.00-12.00 (понедельник, среда, пятница)

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Господин Хитоши Хонда

Так же консульства

Армении
Киев ул. Артёма, 50/51
тел.: (0622) 35-97-19, 216-49-96, 486-49-96

Донецк ул. Лазаренка, 45
тел.: (0623) 35-97-19

Симферополь ул. Толстого, 12/36
тел.: (0652) 24-93-95
факс: (0652) 27-36-59

Ялта ул. Володарского, 1-а
тел.: (0654) 27-35-20
факс: (0654) 27-35-19

Ровно ул. Степана Бандеры, 26-В
тел.: (0362) 63-53-56

Днепропетровск ул. Д.Донского, 3
тел.: (056) 374-42-24, 374-42-43

Беларусь
Донецк ул. Ильича, 17-А
тел.: (062) 345-51-45
тел./факс: (062) 345-62-00

Львов  ул. А.Горской, 2
тел.: (0322) 237-27-30, 240-81-02

Болгария
Одесса ул. Посмытного, 9
тел.: (048) 746-65-54, 746-65-58
факс: (048) 746-65-48

Донецк  ул. 50 лет СССР, 149
тел.: (062) 337-66-11
факс: (062) 337-70-40

Великобритания (консульский и визовый отдел)
Киев ул. Глубочицкая, 4
Бизнес-центр «Артём»
тел.: (044) 494-34-00
факс: (044) 494-34-18

Венгрия
Ужгород  ул. Магаш, 60
тел.: (03122) 34-088, 35-179
факс: (8 03122) 22-792

Ужгород  ул. Свободы, 56
Тел.: (03122) 21-678

Германия(визовый отдел)
Киев ул. Златоустовская, 37/39
тел.: (044) 486-67-94, 486-14-77
справки по тел.: (044) 482-39-74
факс: (044) 486-23-89, 482-32-44

Киев ул. Б.Хмельницкого, 25
тел.: (044) 247-68-00
факс: (044) 486-23-89, 482-32-44

Львов ул. Винниченка, 6
тел.: (0322) 75-71-02

Донецк ул. Артёма , 58
тел.: (062) 345-17-17, 345-17-45
факс: (062) 345-17-15

Голландия
Львов ул. Сахарова, 42
тел.: (322) 97-19-06, 97-14-49
факс: (0322) 97-19-06

Греция
Мариуполь бульвар Ленина, 9
тел.: (0629) 34-53-84, 33-24-92
факс: (0629) 52-87-19

Одесса ул. Преображенская, 32
тел.: (0482) 21-05-70, 21-05-03,
21-00-07
факс: (0482) 21-05-71

Грузия
Одесса ул. Толстого, 21
тел.: (+38 048) 726-47-27
факс (+38 048) 726-47-29

Италия
Киев ул.Ярославов Вал, 32/б
тел.: (044) 230-31-00, 230-31-01,
230-31-02, 230-31-20, 230-31-21,
230-31-22
факс: (044) 230-31-24

Киев ул. Ярославов Вал, 32/б
тел.: (044) 230-31-25
тел.: 8 900 3061110* -
предварительная запись на получение визы

Львов ул. Дудаева , 2/6
тел.: (0322) 72-27-56
факс: (0322) 22-75-09

Одесса пл. Екатерининская, 3, к.3
тел.: (0482) 37-69-80, 72-87-133
факс: (0482) 37-69-80

Канада (иммиграционный отдел)
Киев ул. Ярославов Вал, 31
тел.: (044) 270-71-44
факс: (044) 270-71-30

Львов ул. Академика Богомольца, 2/4
тел.: (0322) 97-17-72
факс: (0322) 97-81-54

Латвия
Львов 

ул. В.Чорновола, 57
тел.: (0322) 94-82-20, 40-33-70
факс: (0322) 94-82-23

Одесса ул. Успенская, 75, оф. 4
тел./факс: (0482) 496-333
моб.: (050) 502-41-47

Литва
Львов ул. Коцюбинского, 13/1
тел.: (0322) 98-96-50
факс: (0322) 97-18-39

Симферополь ул. Турецкая , 12
тел.: (0652) 248-515, 272-372
факс: (0652) 248-010

Донецк ул. Университетская, 2-А
тел.: (062) 338-02-90
факс: (062) 332-38-56

Польша
Киев ул. Б.Хмельницкого, 60
тел.: (044) 234-92-36, 234-66-78
факс: (044) 234-99-89

Львов ул. И.Франко, 110
тел.: (0322) 97-08-61, 97-08-62,
97-08-63, 76-05-47
факс: (0322) 76-09-74

Харьков ул. Артёма, 16
тел.: (057) 757-88-01
факс: (057) 757-88-04

Луцк ул. Кафедральная, 7
тел.: (0332) 77-06-10, 77-06-11,
77-06-12
факс: (0332) 77-06-15

Одесса ул. Успенская, 1/2
тел.: (048) 729-39-36, 729-44-13, 711-60-56
факс: (048) 722-77-01 711-60-50, 717-71-33

Россия
Киев просп. Воздухофлотский, 27
тел.: (044) 244-09-61, 244-09-63,
244-09-67, 245-29-83, 248-06-61
факс: (044) 246-34-69

Киев ул. Кутузова , 8
тел.: (044) 284-68-16
вопросы по визам: (044) 286-45-04
факс: (044) 284-79-36

Одесса ул. Канатная, 83
тел.: (0482) 22-22-32
факс: (0482) 22-01-02, 25-29-15

Симферополь ул. Большевистская, 24
тел.: (0652) 24-82-17, 24-82-15,
24-82-16
факс: (0652) 24-82-18

Харьков ул. Ольминского, 22
тел.: (057) 715-79-97, 700-00-56

Львов ул. К.Левицкого, 95
тел.: (0322) 44-25-25, 44-26-24
факс: (0322) 44-25-25

Румыния
Киев ул. Ч.Белинского, 5-А
тел.: (044) 238-22-03, 238-23-05
факс: (044) 238-22-05

Одесса ул. Пастера, 21
тел.: (0482) 236-298
факс: (0482) 220-928

Словакия
Киев ул. Ярославов Вал, 34
тел.: (044) 272-03-10
факс: (044) 272 32 71

Киев ул. Чапаева, 4
тел.: (044) 234 06 06, 234 60 07
факс: (044) 234 06 23

Ужгород ул. Локоты , 4
тел.: (0312) 61-36-66
факс: (0312) 61-25-40

США
Киев ул. Ю.Коцюбинского, 10
тел.: (044) 490-4000
факс: (044) 490-4085

Киев ул. Н.Пимоненко, 6
тел.: (044) 490-4422
факс: (044) 484-4256, 486-33-93

Таджикистан
Киев ул. Десятинная, 4/6
тел.: (044) 212-84-83
факс: (044) 212-81-58

Туркменистан
Киев ул. Пушкинская, 6
тел.: (044) 279-34-49
факс: (044) 279-30-34

Узбекистан
Киев ул. Владимирская, 16
тел.: (044) 228-12-46
факс: (044) 229-55-09

Финляндия
Киев ул. Стрелецкая, 14
тел.: (044) 278-7551, 278-7049,
270-6417
факс: (044) 278-2032

Франция
ул. Рейтарская, 39
тел.: (044) 590-36-80
факс: (044) 590-36-10

Чехия
Киев ул. Б.Хмельницкого, 58
тел.: (044) 238-26-41, 238-26-42
факс: (044) 272-62-04

Львов ул. Антоновича, 130 А
Тел.: +38 (032) 297-68-93, -297-68-94
Факс: +38 (032) 297-68-96

Донецк Ул. Зеленая 9
Тел 8 (062) 304-39-79, 304-58-52

Эстония
Киев ул. Рейтарская, 20/24
тел.: (044) 279-56-68
факс: (044) 270-68-72пропустила  :blush: 

консульство Республики Гана
Адрес: 01025, г. Киев, ул. Владимирская, 11, кв. 6
Телефон: (8 044) 2292989
Факс: (8 044) 2285285

Отдел посольства Иорданского Хашемитского Королевства в Украине

Адрес: 01030, г.
Киев, ул. Т. Шевченка, 56
Телефон: (8 044) 224 1208
Факс: (8 044) 2240970


Посольство Республики Сейшельские Острова

Адрес: 04176, г. Киев, ул. Електриков, 29 а
Телефон: (8 044) 4625814
Факс: (8 044) 4625193
Рабочие часы: понедельник - пятница
E-mail:svinarchuk@upi.com.ua

Посольство Турецкой Республики
Адрес: 01011, г. Киев, ул. Арсенальная, 18
Телефон: (8 044) 2949915
Факс: (8 044) 2956423
Рабочие часы: понедельник - пятница 9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00 \Почетное консульство Республики Чили

Адрес: 01001, г. Киев, ул. Суворова, 4/6
Телефон: (8 044) 2902040
Факс: (8 044) 2904170
Рабочие часы: понедельник - пятница 9.00 - 18.00кажется, все  :glasses: 

О Шенгене
Наразі 24 країни Європи є членами Шенгенської зони: Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія та Швеція

Віза видана однією з країн Шенгенської угоди, є дійсною для в’їзду та пересування в усіх країнах, які підписали Шенгенську угоду. Втім, у виняткових випадках віза може обмежувати Вашу подорож лише деякими з Шенгенських країн.

Є три основних типи Шенгенських віз:

- Аеропортна транзитна віза (тип «А»): для проміжної зупинки чи пересадки в аеропорту Шенгенської країни
- Транзитна віза (тип «В»): для транзитної поїздки територією однієї чи кількох Шенгенських країн
- Короткотермінова віза (тип «С»): для перебування в одній чи кількох країнах Шенгенської зони.
Шенгенська віза (тип «С») дозволяє перебування на термін, який не перевищує 3 місяців впродовж 6-місячного періоду

Якщо Ви плануєте залишатись довший період, Ви маєте подавати документи на національну візу (тип «D») або дозвіл на проживання в обраній Вами країні Шенгенської зони

Шенгенські візи можуть бути видані для одноразового або багаторазового в’їзду. Якщо Ви плануєте залишати Шенгенську територію під час Вашої подорожі, просіть багаторазову візу

Щоб отримати Шенгенську візу, Ви маєте подати заяву до консульства країни, яка є Вашою головною країною призначення. Якщо основний пункт призначення важко визначити (Ви плануєте перебувати в кількох країнах Шенгенської угоди та провести приблизно однаковий термін часу в кожній з них), візу Ви маєте просити в консульстві країни, на територію якої Ви потрапите одразу після перетину Шенгенського кордону

Всі країни-члени Шенгенської зони використовують уніфіковану форму заяви-анкети на оформлення візи

Що потрібно для того, щоб подати заяву на оформлення Шенгенської візи?
- Звернутися до відповідного консульства/посольства та уточнити інформацію про:
      а)список документів, які необхідно надати для оформлення відповідного типу візи
      б)процедуру подачі документів та запису на співбесіду. Посольства Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Італії ввели нову практику розгляду візових документів за допомогою посередника. Тепер заявки на отримання візи треба подавати до спеціальних візових центрів цих країн. Послуги таких посередників платні – 170 грн. Посольства Німеччини та Франції частково користуються послугами таких посередників: їм доручено лише записувати громадян на співбесіду

- Заповнити та підписати форму заяви-анкети (клопотання) на оформлення Шенгенської візи та прикріпити до неї свою фотокартку. Анкети можна безкоштовно отримати в самих посольствах або на Інтернет-сторінках посольств

- Подати дійсний закордонний паспорт (має бути дійсним принаймні на 3 місяці довше, ніж тривалість запланованої подорожі)

- Подати документи, що підтверджують мету та описують обставини Вашої поїздки (письмова заява, офіційне запрошення тощо)

- Показати наявність достатніх засобів існування для передбаченої поїздки та для повернення в Україну: виписки з банків, довідка про доходи, лист-запрошення, або заява про спонсорство від запрошуючої сторони в країні Шенгенської угоди

- Підтвердити бронювання квитків або надати інші документи щодо Вашого маршруту й способу пересування під час поїздки

- Оформити та подати страховий поліс, дійсний на території Європейського Союзу на весь час перебування в Шенгенській зоні (сума страхового покриття мінімум ? 30 000)

Кожне консульство залишає за собою право вимагати будь-які додаткові документи, які розглядатимуть з Вашою заявою.
           
Рішення стосовно заяви на оформлення візи приймають протягом 10 календарних днів від дати одержання заповненої заяви на оформлення візи та пакета підтверджувальних документів (у разі необхідності проведення детальнішої перевірки, цей термін може бути подовжено до 30 днів).

Візові збори для громадян України

35 євро – збір, який стягується за розгляд заяви на оформлення усіх видів Шенгенських віз, незалежності від кількості в’їздів.

За розгляд термінових заяв на оформлення візи (за 3 дні до відправлення) може стягуватись додатковий збір 70 євро (не стягується з членів офіційних делегацій, членів національних і регіональних урядів та парламентів, Конституційних судів та Вищих судів, а також у випадках, пов’язаних з гуманітарними причинами чи станом здоров’я осіб (інвалідів чи осіб, яким надається термінова медична допомога), журналістів та пенсіонерів).

КАТЕГОРІЇ ОСІБ, ЯКІ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ ВІЗОВОГО ЗБОРУ:

- близькі родичі – чоловік, дружина, діти (у тому числі прийомні), батьки (у тому числі опікуни), дідусі, бабусі та внуки, які відвідують громадян України, котрі легально проживають на території країн-членів ЄС

- члени офіційних делегацій, які на підставі офіційного запрошення, адресованого в Україну, беруть участь у зустрічах, консультаціях, переговорах або програмах обміну, а також у заходах, які проводять на території однієї з країн-членів ЄС міжурядові організації

- члени національних та регіональних урядів і парламентів, Конституційних судів та Вищих судів (якщо вони не звільняються від вимоги щодо оформлення візи Угодою про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС)

- школярі, студенти, аспіранти та супроводжуючі викладачі, які здійснюють поїздку з метою навчання чи освітньої підготовки

- інваліди та особи, які їх супроводжують, якщо це необхідно

- особи, які надалі документи, що підтверджують необхідність їхньої поїздки з гуманітарних причин, у тому числі, для термінового лікування (звільнення надається й особам, які їх супроводжують) або для участі у похоронах близького родича чи для відвідання важкохворого близького родича

- учасники міжнародних спортивних заходів та особи, які їх супроводжують як спеціалісти

- особи, які беруть участь у наукових, культурних і творчих заходах, зокрема, в університетських та інших програмах обміну

- учасники офіційних програм обміну, організованих містами-побратимами

- журналісти

- пенсіонери

- водії, що виконують міжнародні вантажні та пасажирські перевезення на території країн-членів ЄС транспортними засобами, зареєстрованими в Україні

- члени поїздних, рефрижераторних та локомотивних бригад на поїздах міжнародного сполучення, які здійснюють поїздки територією країн-членів ЄС
- діти молодше 18 років і діти на утриманні віком до 21 року

Що таке «Шенгенська інформаційна система» (SIS)?
Шенгенська інформаційна система (SIS) була створена в результаті домовленостей країн Шенгенської угоди про співробітництво з метою попередження й розслідування злочинів, а також попередження нелегального перебування громадян третіх країн на їхній території.
       
Перед оформленням Шенгенської візи в обов'язковому порядку проводиться перевірка в Шенгенській інформаційні системі. Якщо дані заявника присутні в переліку осіб, яким заборонений в'їзд, то віза може бути оформлена лише в надзвичайних ситуаціях.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Посольства вимагають від усіх заявників, які подають клопотання на оформлення візи, щоб вони особисто й правдиво відповідали на всі запитання заяви-анкети. Не довіряйте нікому, хто намагатиметься переконати Вас, що існують “правильні” відповіді на питання візової заяви. Правда – це єдине, що від Вас хочуть почути. Якщо Вас піймають на обмані під час подання клопотання на отримання візи, є велика ймовірність, що Вам буде відмовлено у в’їзді до країни. Пам’ятайте, що надані Вами факти перевіряються, і єдиними правильними відповідями є правдиві відповіді.

Інформація для осіб, які мають намір отримати Шенгенську візу

1) Вимагається особиста присутність в консульстві;

2) Необхідні такі документи для візової анкети:

• 2 актуальні кольорові фотографії на білому фоні розміром 3,5 х 4,5 см, 70-80% поверхні фотографії повинна займати голова;

• актуальний закордонний паспорт, дійсний принаймні 3 місяці від дати закінчення візи, а також ксерокопія першої сторінки паспорта;

• актуальний внутрішній паспорт і ксерокопія сторінок з особистими даними і реєстрацією проживання;

• оригінал і ксерокопія ідентифікаційного номера;

• довідка з місця роботи про заробіток і посаду;

• копія трудової книжки;

• документи, які підтверджують наявність фінансових засобів;

• поліс медичного страхування, яке охоплює термін перебування, зазначений у візовій анкеті.

Консул може вимагати пред’явити інші додаткові документи, які можуть вимагатися згідно з законодавством Порозуміння Шенген.

3) Ціна візи - 35 Євро. У випадку, коли візова анкета з необхідними документами буде подана впродовж 3 днів перед планованою датою виїзду, оплата становитиме 70 Євро.

Оплату необхідно внести під час здачі візової анкети.

У випадку відмови у видачі візи гроші не повертаються.

Додаткові документи, які вимагаються для окремих категорій віз:

ТУРИСТИЧНА

• лист польського туристичного бюро, з яким співпрацює місцевий туроператор з підтвердженою резервацією і оплатою

• ваучер

З МЕТОЮ ВІДВІДИН

• оригінал запрошення, зареєстрованого в Уженді Воєвудському

НАВЧАННЯ

• підтвердження прийому до вищого навчальнового закладу (школи) в Польщі або довідка з вузу про навчання або стажування;

• ксерокопія студентського квитка

КУЛЬТУРА

• запрошення установи, яка організовує культурний захід в Польщі із зазначенням мети і дати виїзду, в якому вказано термін перебування в РП, а також особові і паспортні дані запрошуваної особи;

• документи, які підтверджують співпрацю і культурний обмін з польською стороною

СПОРТ

• запрошення з Польщі, в якому зазначена мета і дата спортивного заходу, вказано термін перебуванням в РП, а також особові і паспортні дані запрошуваної особи

ПРАЦЯ

• оригінал запевнення видачі дозволу на працевлаштування іноземця на території РП, видане воєводою або іншою установою, яка має право видавати підтвердження на працевлаштування, у випадках, окреслених відповідними юридичними правами, що вказують види працевлаштування, при яких не вимагається дозвіл воєводи, напр. довідка ректора вищого навчальнового закладу;

• оригінал заяви про намір доручення роботи іноземцеві, зареєстрованої в повітовому відділі праці

З МЕТОЮ ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• копія ліцензії фірми і копія свідоцтва про її реєстрацію;

• податкова декларація;

• резервація білетів на літак, поїзд тощо або копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ;

• оригінал запрошення польського партнера, контрагента або підписаний актуальний контракт з польським партнером;

• резервація готелю

З МЕТОЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ ТРАНСПОРТОМ МІЖНАРОДНОГО СПОЛУЧЕННЯ – ТІР

від фірми:

• оригінал договору, контракту з польської сторони;

• оригінал і копія ліцензії на перевезення товарів транспортом міжнародного сполучення;

• податкова декларація;

• оригінал і копія довідки торгово-промислової палати

від водіїв:

• оригінал і копія посвідчення водія, видане щонайменше два роки тому;

• оригінал і копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ;

• поліс міжнародного страхування на технічний засіб (дійсний на території Шенген).

Подпись автора

http://www.lineek.net/userbars/1244214898920.png
Консультирую по юридическим вопросам